Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Sáng ngày 15/5/2019 tai hội trường VITD, Công ty cổ phần PIV tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Với không gian hội trường rộng rãi sang trọng, trang thiết bị trong phòng đầy đủ hiện đại…

Xem thêm