Phân loại tổ chức sự kiện

Phân loại tổ chức sự kiện

Đằng sau một khái niệm chung chung “Sự kiện” (Event) là cả một thế giới sôi động của các thể loại sự kiện với đủ loại hình phục vụ cho những mục đích khác nhau. Có rất nhiều sự phân…

Xem thêm
Hội thảo CHINH PHỤC MỤC TIÊU

Hội thảo CHINH PHỤC MỤC TIÊU

Ngày 26/03, tại Hội trường tầng 3 đã diễn ra chương trình đào tạo nằm trong chuỗi chương trình CHINH PHỤC MỤC TIÊU do Trung tâm Đào tạo Marota tổ chức. Trung tâm đào tạo Marota được thành lập bởi…

Xem thêm