Phòng đào tạo nhân viên cho Công ty KG

Phòng đào tạo nhân viên cho Công ty KG

Từ ngày 02/3/2016 đến ngày 06/2/2016 Công ty K&G Việt Nam sẽ có lịch đào tạo nhân viên tại Phòng training – đào tạo của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam, tầng 3, tòa…

Xem thêm