Hội thảo CHINH PHỤC MỤC TIÊU

Hội thảo CHINH PHỤC MỤC TIÊU

Ngày 26/03, tại Hội trường tầng 3 đã diễn ra chương trình đào tạo nằm trong chuỗi chương trình CHINH PHỤC MỤC TIÊU do Trung tâm Đào tạo Marota tổ chức. Trung tâm đào tạo Marota được thành lập bởi…

Xem thêm