Hội thảo :”ULTIMATE TRAFFIC”

Hội thảo :”ULTIMATE TRAFFIC”

Internet gần như đã trở thành công cụ marketing số 1. Hàng triệu doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh đang sử dụng Internet phục vụ cho marketing, quảng bá thương hiệu. Tại Việt Nam có 39,8 triệu người (tương…

Xem thêm
Chương trình MAGIC CONTENT

Chương trình MAGIC CONTENT

Ngày 26/03, tại hội trường của VITD đã diễn ra chương trình MAGIC CONTENT – cùng trải nghiệm qua 12h học với Marota. Tại Chương trình, các học viên đã được diễn giả Tuấn Anh chia sẻ rất nhiều kinh…

Xem thêm
Phân loại tổ chức sự kiện

Phân loại tổ chức sự kiện

Đằng sau một khái niệm chung chung “Sự kiện” (Event) là cả một thế giới sôi động của các thể loại sự kiện với đủ loại hình phục vụ cho những mục đích khác nhau. Có rất nhiều sự phân…

Xem thêm