CHUNG KẾT V-DIPLOMAT 2017 – THE UNSEEN YOU

CHUNG KẾT V-DIPLOMAT 2017 – THE UNSEEN YOU

V-DIPLOMAT – Cuộc thi tìm kiếm nhà ngoại giao trẻ đầu tiên tại Việt Nam V-Diplomat là một cuộc thi xoay quanh các kĩ năng ngoại giao cũng như các kĩ năng đàm phán, thuyết phục, khả năng ứng xử…

Xem thêm