Chính sách đặt phòng

Chính sách đặt phòng

Đặt phòng hội thảo Quý khách có thể đặt phòng hội thảo trước hoặc khi đến nơi. Giá phòng và số lượng phòng hội thảo trống hiển thị tại website hoặc liên hệ trực tiếp tại hotline: 0946.387.486 và giá…

Xem thêm
Các bước tổ chức hội thảo

Các bước tổ chức hội thảo

Các buổi hội nghị (convention, conference, meeting), hội thảo (workshop), chuyên đề (seminar), tập huấn (training event), dù tổ chức cho vài chục người hay cả trăm người đều đòi hỏi sự tươm tất, chu đáo của Ban tổ chức….

Xem thêm