Các bước tổ chức hội thảo

Các bước tổ chức hội thảo

Các buổi hội nghị (convention, conference, meeting), hội thảo (workshop), chuyên đề (seminar), tập huấn (training event), dù tổ chức cho vài chục người hay cả trăm người đều đòi hỏi sự tươm tất, chu đáo của Ban tổ chức….

Xem thêm