Hội trường ra mắt túi sách Eurobag

Hội trường ra mắt túi sách Eurobag

Tối ngày 28/6/2016 Hội trường tổ chức sự kiện VITD rất vinh dự được lựa chọn là địa điểm tổ chức buổi ra mắt sản phẩm mới của thương hiệu Eurobag diễn ra tại hội trường 200 chỗ, tòa nhà 25T2…

Xem thêm