HỘI THẢO AFFILIATE MARKETING

HỘI THẢO AFFILIATE MARKETING

Ngày 04/05/2016, tại phòng đào tạo Tầng 3 – 25T2 Hoàng Đạo Thúy của VITD đang diễn ra chương trình AFFILIATE MARKETING của nhóm các Startup trẻ Đặng Thanh Nhất – Nguyễn Đắc Tình. Với phương châm sống: “THÀNH CÔNG là 1…

Xem thêm
Hội thảo :”ULTIMATE TRAFFIC”

Hội thảo :”ULTIMATE TRAFFIC”

Internet gần như đã trở thành công cụ marketing số 1. Hàng triệu doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh đang sử dụng Internet phục vụ cho marketing, quảng bá thương hiệu. Tại Việt Nam có 39,8 triệu người (tương…

Xem thêm