Đánh giá post

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực luôn là chính sách ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn Hoa Sen và được Ban lãnh đạo của Tập đoàn đặc biệt quan tâm. Mục tiêu đào tạo luôn hướng đến việc nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo trong môi trường kinh doanh năng động, đa ngành đầy tính cạnh tranh, nâng cao phẩm chất đạo đức của từng cán bộ nhân viên, phát huy và đề cao văn hóa: “Trung thực – Cộng đồng – Phát triển” của Tập đoàn.

Và những ngày qua, tập đoàn Hoa Sen đã có khoá đào tạo 3 ngày tại phòng hội thảo của TATI – tầng 3, toà 25T2 Hoàng Đạo Thuý nhằm phát trển thị trường và quản lý kinh doanh cho cán bộ hệ thống.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi đào tạo

 

Chương trình đào tạo - Tập đoàn Tôn Hoa Sen
Chương trình đào tạo – Tập đoàn Tôn Hoa Sen

 

Chương trình đào tạo - Tôn Hoa Sen
Chương trình đào tạo – Tôn Hoa Sen

Các dịch vụ của chúng tôi gồm:

>>> Cho thuê phòng hội thảo

>>> Cho thuê phòng hội trường

>>> Cho thuê phòng máy tính

>>> Cho thuê phòng họp