Đánh giá post

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Nam Định phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc lập và trình phê duyệt Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung TP. Nam Định.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP. Nam Định theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị.

Trước đó, vào ngày 22/11/2011 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP. Nam Định đến năm 2025.

namdinh

Cụ thể, phạm vi điều chỉnh Quy hoạch chung bao gồm: Toàn bộ ranh giới hành chính TP. Nam Định hiện hữu; 3 xã của huyện Vụ Bản gồm Đại An, Thành Lợi và Tân Thành; huyện Mỹ Lộc; 5 xã của huyện Nam Trực gồm Nam Toàn, Nam Mỹ, Điền Xá, Hồng Quang và Nghĩa An. Tổng diện tích nghiên cứu khoảng 18.445ha.

Theo điều chỉnh Quy hoạch, dân số toàn thành phố đến năm 2025 có khoảng 570.000 người.

Được biết, hướng phát triển đô thị của TP. Nam Định sẽ tập trung phát triển đô thị phía Bắc sông Đào tới sông Vĩnh Giang; dự trữ phát triển các khu chức năng đô thị phía Bắc sông Vĩnh Giang; phát triển một số khu chức năng đô thị tập trung, đan xen trong không gian đô thị sinh thái nông nghiệp phía Nam sông Đào.

Bên cạnh đó, TP. Nam Định sẽ có các khu trung tâm như: Trung tâm hành chính cấp tỉnh; trung tâm hành chính cấp thành phố; trung tâm văn hóa; trung tâm y tế; trung tâm thể dục thể thao;…

Sau gần 7 năm điều chỉnh, đến thời điểm hiện tại quy hoạch chung xây dựng TP. Nam Định còn bộc lộ nhiều nội dung không còn phù hợp đặt ra yêu cầu phải nghiên cứu điều chỉnh, xác định lộ trình cụ thể hơn trong giai đoạn mới.

(Theo Báo Đấu thầu)

Vplace Ưu Đãi